Dla szkół

Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  • dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),

  • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Jaki sprzęt można zakupić na 0% stawkę VAT?

1.       Jednostki centralne komputerów
2.       Serwery
3.       Monitory
4.       Zestawy komputerów stacjonarnych
5.       Drukarki
6.       Skanery
7.       Urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille’a)
8.       Urządzenia do transmisji danych cyfrowych:
a.       Switche
b.       Routery
c.       Modemy

W przypadku pytań lub zainteresowania zapraszam do kontaktu